Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 211 216
2. Öğretim Öğrencisi 185 270
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 54 89
Toplam 450 575
Genel Toplam 1025