Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 211 226
2. Öğretim Öğrencisi 183 280
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 57 98
Toplam 451 604
Genel Toplam 1055