Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün temel hedefi; ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin eleman yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için bölümümüz ulusal ve uluslararası standartlarda, AB uyumlaştırma süreci kapsamında bilgi, teknik, yöntem ve ders materyali kullanılmaktadır.